โซลูชั่น "SharePoint" จากประเทศไทย

แฟลตฟอร์มที่รองรับอุปกรณ์ทุกประเภท

รองรับการใช้งานทั้งเว็บและอุปกณ์มือถือ

SharePoint Solution

กว่า 10 ปี ที่เราได้ดำเนินการพัฒนา "SharePoint" แบบครบวงจรตั้งแต่ วางแผน, ออกแบบ, ติดตั้ง, ปรับแต่ง, พัฒนา,ปรับปรุงเวอร์ชั่น, รวมทั้งการอบรมและดูแลรักษา

Implement

Implement

วางแผน, ออกแบบ, ติดตั้ง
Customize

Customization

ปรับแต่ง, จัดการเนื้อหา, พัฒนา
Maintenance

Maintenance

อบรมผู้ใช้งาน, ปรับปรุงเวอร์ชั่น, ดูแลรักษา

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา "SharePoint Solution" เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้งานอย่างที่ต้องการ อันเนื่องมาจากความสามารถที่หลากหลายของ "SharePoint"

Responsive Corporate/Intranet/Extranet Portal

Content Management

Business Intelligence

Documents & Form & WorkFlow

Corporate's Apps Gateway

Enterprise Search

ในการทำงานกับ "SharePoint" นั้นต้องใช้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้ได้งานออกมามีคุณภาพและสร้างสรรค์ ตัวอย่างผลงาน

Send us an Email